DANICA mesna industrija d.o.o.

Naša adresa:

Đelekovečka cesta 21, 48000 Koprivnica

71246956955
991279
Koprivničko-križevačka
048/652300
048/647067
podravka-danica@podravka.hr
www.podravka.hr
Rukovodeća osoba:

Vladimir Bunić, predsjednik uprave

Kristina Pobi, Adriana Pašica
048/652300
kristina.pobi@podravka.hr; adriana.pasica@podravka.hr
  • ISO 9001:2000
  • HACCP

Brands & products

1011 - Prerada i konzerviranje mesa

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda