SIROVINA d.o.o

Naša adresa:

Ulica 29. rujna 2, 43000 Bjelovar

30322785480
979040
Bjelovarsko-bilogorska
043/225888
043/225889
sirovina@sirovina.hr
www.sirovina.hr
Rukovodeća osoba:

Luka Iličić, dipl.ing.el., direktor

Mate Sučić
043/225888
sirovina@sirovina.hr
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001:2004

Brands & products

3832 - Oporaba posebno izdvojenih materijala

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda