PRERADA DRVETA KOVAČEVIĆ d.o.o.

Naša adresa:

Svete Barbare  31, 44318 Voloder

99687757017
971499
Sisaeko-moslavačka
+385 44650025
+385 44650025
prerada.drveta.kovacevic1@sk.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Franjo Kovačević , direktor

Franjo Kovačević
+385 44650025, +385 98262736
prerada.drveta.kovacevic1@sk.t-com.hr

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva
HRASTOVA FRIZA, HRAST SAMICA

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda