MAŠKUN d.o.o.

Naša adresa:

Kamenolom Sv.Mikula, Rakalj bb, 52208 Krnica

00015933407
964450
Istarska
052/556400, 052/429111
052/556400
rade.radulovic@rastin.hr
Rukovodeća osoba:

Rade Radulović, direktor

Rade Radulović
052/556400 ,091/3665711
rade.radulović@rastin.hr

Brands & products

0811 - Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga