RAVNOGORSKA PILANA d. o. o.

Naša adresa:

Ivana Gorana Kovačića 178, 51314 Ravna Gora

92756703139
957127
Primorsko-goranska
051/818148
051/818520
ravnogorska.pilana@ri.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Marko Štimac, član uprave

Marko Štimac
051/818148
ravnogorska.pilana@ri.t-com.hr

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda