RIBARSTVO F d.o.o.

Naša adresa:

Poslovna zona Volnik bb, 51557 Cres

86840413543
946354
Primorsko-goranska
+385 51264021
+385 51264026
ribarstvo_f@ri.t-com.hr
www.ribarstvof.hr
Rukovodeća osoba:

Marko Miculinić, direktor

Brands & products

0321 - Morska akvakultura

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda