VIŠEVICA-KOMP d.o.o.

Naša adresa:

Jordanovac  47, 10000 Zagreb

99808350057
929573
Grad Zagreb
01/2346885
01/2346886
visevica@zg.t-com.hr
www.visevicakomp.hr
Rukovodeća osoba:

Zdravko Žuža , direktor

Karmila Marušić
01/2346885
visevica@zg.t-com.hr
  • UIC 863

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda