MOLVIK-SAMOBOR

Naša adresa:

MOLVICE, MOLVIČKA CESTA 41, 10430 SAMOBOR

03119363915
90002270
Zagrebačka
+385 13382427
+385 13382488
molvik@molvik.hr
www.molvik.hr
Rukovodeća osoba:

Ivan Ivšac, Direktor

Suzana Ivšac Munjas
+385 13382762
suzana.ivsac-munjas@molvik.hr
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001:2004

Brands & products

2592 - Proizvodnja ambalaže od lakih metala
AMBALAŽA: ALUMINIJSKE TUBE, LAMINATNE TUBE, ZATVARAČI ZA TUBE

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda