ČULJAT TEKSTIL d.o.o.

Naša adresa:

Avenija Vukovar bb, 44320 Kutina

62649783416
829048
Sisaeko-moslavačka
044/684417
044/684415
culjat.tekstil@sk.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Nenad Čuljat, direktor

Nenad Čuljat
044/681338
culjat.tekstil@sk.t-com.hr

Brands & products

1413 - Proizvodnja ostale vanjske odjeće

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga