KAESER KOMPRESSOREN d. o. o.

Više stlačenog zraka s manje energije. More compressed air with less energy.

Naša adresa:

Rimski put 11d, 10360 Sesvete

42572807012
804100
Grad Zagreb
+385 12405551
+385 12405566
info.croatia@kaeser.com
www.kaeser.hr
Rukovodeća osoba:

Ljubo Vranković , direktor

Ljubo Vranković
+385 12405551
ljubo.vrankovic@kaeser.com
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001:2004

Brands & products

4669 - Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
KAESER
KAESER

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga