CORNUS d.o.o.

„Croatian wood for you!“

Naša adresa:

Ulica Sv. Ane 80, 31000 Osijek

33152175255
791539
Osječko-baranjska
+385 31373102
+385 31372411
info@cornus-osijek.hr
www.croatianwood.com
Rukovodeća osoba:

Zrinka Špoljarić, direktor

Zrinka Špoljarić
+385 915847263
info@cornus-osijek.hr
  • FSC 100%

Brands & products

4673 - Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga