METAL-DALMACIJA d.o.o.

Naša adresa:

Rendićeva 20, 21000 Split

43296402613
768758
Splitsko-dalmatinska
021/346196
021/384371
metal-dalmacija@st.t-com.hr
www.metal-dalmacija.hr
Rukovodeća osoba:

Marko Arapović, direktor

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga