AMBALAŽNI SERVIS d.o.o.

Naša adresa:

Rakitnica  2, 10000 Zagreb

49477170071
750077
Grad Zagreb
01/3535332
01/3535339
ambalazniservis@ambalazniservis.com
www.ambalazniservis.com
Rukovodeća osoba:

Siniša Popović, predsjednik Uprave

Arijana Tomić
01/3535335
arijana.tomic@ambalazniservis.com

Brands & products

1721 - Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda