DINAZ d.o.o.

Naša adresa:

Antuna Stipančića 9, 10000 Zagreb

89760061830
726729
Grad Zagreb
+385 13695633
+385 13695633
dinaz@dinaz.hr
www.dinaz.hr
Rukovodeća osoba:

Nada Jurić, Diego Jurić, direktori

Nada Jurić
+385 98480157
dinaz@dinaz.hr

Brands & products

4941 - Cestovni prijevoz robe

Izvozne aktivnosti

Izvozni program usluga