EKDO d.o.o.

Naša adresa:

Janka Polić Kamova 69, 51000 Rijeka

55665946635
696765
Primorsko-goranska
+385 51373615
+385 51373615
ekdo@ri.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Ekrem Zolić, direktor

Ekrem Zolić
+385 51373615
ekdo@ri.t-com.hr

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda