HUMKOM d.o.o.

Naša adresa:

Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

21695347230
681989
Krapinsko-zagorska
+385 49340097
+385 49300533
humkom@humkom.hr
www.humkom.hr
Rukovodeća osoba:

Verica Krklec, direktor

Hrvoje Brezinšćak
+385 49340097
humkom@humkom.hr

Brands & products

3522 - Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda