NMP-PRODUKT d.o.o.

Naša adresa:

Prvomajska 20, 40305 Nedelišće

19745985097
673455
Međimurska
040/328432, 329045
040/328937
info@nmp-produkt.hr
www.nmp-produkt.hr
Rukovodeća osoba:

Ljubomir Novak, direktor

Željko Platužić
040/329044
info@nmp-produkt.hr

Brands & products

2599 - Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga