PELMEN d.o.o.

Naša adresa:

Garićgradska 14, 10000 Zagreb

29980501016
644129
Grad Zagreb
+385 13099099, +385 98218691
+385 13096066
info@pelmen.hr
www.pelmen.hr
Rukovodeća osoba:

Miroslav Martinović, direktor

Miroslav Martinović
+385 13099099

Brands & products

2790 - Proizvodnja ostale električne opreme

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda