LIDIA MODA d.o.o.

Naša adresa:

Horvaćanska 67, 10000 Zagreb

13347887616
633682
Grad Zagreb
+385 13639499
+385 13639488
lidiamoda@yahoo.com
Rukovodeća osoba:

Kristijan Čuljat, direktor

Marijana Grmaća
+385 13639499
lidiamoda@yahoo.com

Brands & products

1439 - Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda