KULA PROMET d.o.o.

Tvrtka KULA PROMET d.o.o. se bavi preradom bukve i jelove građe, te parenjem bukove građe i sušenjem.

Naša adresa:

Krasno p 161/A, 53274 Krasno

83868669878
617334
Ličko-senjska
+385 53851077
+385 53851087
info@kulapromet.hr
Rukovodeća osoba:

Branko Samaržija, direktor

Branko Samaržija
+385 98245706
info@kulapromet.hr

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda