UNA TEKSTIL d.o.o.

Naša adresa:

Nikole Tesle 14, 44320 Kutina

69387332125
611077
Sisaeko-moslavačka
044/631195, 091/6630508
044/631195
una-tekstil@sk.htnet.hr
www.una-tekstil.hr
Rukovodeća osoba:

Gordana Bećirević, direktor

Vedran Ostojić
044/631195
una-tekstil@sk.htnet.hr

Brands & products

1414 - Proizvodnja rublja

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda