SYSTEMCOM d.o.o.

Naša adresa:

Kružićeva 4, 10000 Zagreb

43950963671
548073
Grad Zagreb
+385 12335880
+385 12339590
info@systemcom.hr
www.systemcom.hr
Rukovodeća osoba:

Srebrenka Ursić, direktor

Damir Vuk
+385 12335880
damir.vuk@systemcom.hr

Brands & products

6201 - Računalno programiranje

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz