EUROLAM d.o.o.

Jednostavno više.

Naša adresa:

Voćarska 6b, 10437 Rakitje

32619029079
545848
Zagrebačka
+385 13323066
+385 13323069
eurolam@eurolam.hr
www.eurolam.hr
Rukovodeća osoba:

Zoran Adamović, direktor

Zoran Adamović, Andreja Valečić
+385 13368300
zoran.adamovic@eurolam.hr, andreja.valecic@eurolam.hr

Brands & products

1629 - Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda