INTERIER ĆURKO d.o.o.

Naša adresa:

Radna zona Kosore bb, 22300 Knin

96700385864
459119
Šibensko-kninska
021/827173
021/827173
interier-curko@si.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Joško Jabuka, član uprave

Željko Ćurko
098/9814375
interier-curko@si.t-com.hr
  • INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. Zagreb IGK Zagreb, IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR.2752-491/05 od 29.04.2005

Brands & products

0811 - Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
DINARIT arhitektonsko-građevni kamen

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda