AVIBO d.o.o.

Naša adresa:

Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

30070138032
4292154
Grad Zagreb
+385 16040988
+385 16040989
info@turbo-zg.hr
Rukovodeća osoba:

Božena Parlov, direktorica

Ivan Stojanović
+385 16040988
ivan.stojanovic@turbo-zg.hr

Brands & products

2030 - Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Izvozne aktivnosti