ŠULOG d.o.o.

Naša adresa:

Krapinska 12, 10298 Donja Bistra

61847735367
394491
Zagrebačka
+385 13312582
+385 13390293
exotic-king.com@hi.t-com.hr
www.exotic-king.com
Rukovodeća osoba:

Martina Perešin Šulog, direktor

Martina Perešin Šulog
+385 98412632
sulog@zg.t-com.hr
  • GLOBAL GAP

Brands & products

4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
EXOTIC KING

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda