KROMETAL d.o.o.

sve za izvoz – Hrvatska proizvodnja sa Švicarskom preciznošću

Naša adresa:

Hrvatske bratske zajednice 2, 10430 Samobor

86535103870
3936171
Zagrebačka
+385 13364358, +385 13377031
+385 13364359
krometal@zg.t-com.hr
www.krometal.hr
Rukovodeća osoba:

Marijan Sokolović, Mirna Majdak, direktori

Vladimira Sauer
+385 13364358
vladimira.krometal@gmail.com
  • ISO 9001:2000

Brands & products

2599 - Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda