ŠTIMAC d.o.o.

Naša adresa:

Svetogorski put 17, 51223 Škrljevo

61844414901
3930009
Primorsko-goranska
051/252050
051/252051
stimac@ri.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Marijan Štimac, direktor

Marijan Štimac
098/443545
pilanari@gmail.com

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda