KOMPAS d.o.o.

Naša adresa:

Partizanska 13, 52440 Poreč

13785319050
3907309
Istarska
052/451100
052/451527
kompas.headoffice@kompas-travel.com
www.kompas-travel.com
Rukovodeća osoba:

Gordan Muškić, direktor

Brands & products

7911 - Djelatnosti putničkih agencija

Izvozne aktivnosti

Izvozni program usluga