BLITZ d.o.o.

Naša adresa:

Kamenarka 1, 10010 Zagreb

69856063967
3890503
Grad Zagreb
+385 16659500
+385 16609998
blitz@blitz.hr
Rukovodeća osoba:

Hrvoje Krstulović, direktor

Lidija Sarić
+385 16659535
lidija.saric@blitzgroup.eu

Brands & products

5913 - Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda