ŠTAHAN d.o.o.

Naša adresa:

Svibanjska 6, 47000 Karlovac

14581109335
3873617
Karlovačka
047/609280
047/609288
podrska@4mybaby.biz
www.4babyfashion.biz
Rukovodeća osoba:

Želimir Štahan , direktor

Brands & products

1439 - Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda