ELEKTROKOVINA d.o.o.

Naša adresa:

Stara cesta 32, 10251 Hrvatski Leskovac

31397555146
3867943
Zagrebačka
01/6599888
01/6578930
uprava@elektrokovina.hr
www.elektrokovina.hr
Rukovodeća osoba:

Ivica Jurak, Josip Kunović, direktor

Marina Stipetić
01/ 6599876
marina@elektokovina.hr, jurak@elektrokovina.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

4674 - Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda