OKTAL PHARMA d.o.o.

Naša adresa:

Utinjska ulica 40, 10020 Zagreb

30750621355
3856020
Grad Zagreb
+385 16595777
+385 16595700
uprava@oktal-pharma.hr
www.oktal-pharma.hr
Rukovodeća osoba:

Marijan Škiljević, predsjednik Uprave

Brands & products

4646 - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
HERMES, P.FABRE, MENTHOLATUM, ALLERGAN AMO, HYDRON, MEDOPHARM, IVC, NASALEŽE, WHITEHALL, ROHA, SCHUELEKE & MAYR, SIGMAPHARM, ENGELHARD

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda