VIAGRO d.o.o.

Naša adresa:

Vinjani Donji  bb, 21260 Imotski

54295621053
3849791
Splitsko-dalmatinska
+385 21841495
+385 21841457
viagro@st.t-com.hr
www.viagro.com.hr
Rukovodeća osoba:

Teo Klapirić, direktor

Teo Klapirić
+385 98321045
viagro@st.t-com.hr

Brands & products

0142 - Uzgoj ostalih goveda i bivola

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda