OTK d.o.o.

Naša adresa:

Vukovićeva 1/a , 42204 Kaštelanec

11860069196
3840476
Varaždinska
042/645-450
042/645-451
info.otk@floriangroup.hr
www.otk-kastelanec.com
Rukovodeća osoba:

Hrvojko Maturanec , Član uprave

Nikola Maturanec
098/798-390
nikola.maturanec@gmail.com
  • FSC Certifikat

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda