MEDIAL d.o.o.

Naša adresa:

Ulica grada Vukovara 237b, 10000 Zagreb

73435500162
3816494
Grad Zagreb
01/6116393
01/6154455
medial@medial.hr
www.medial.hr
Rukovodeća osoba:

Goran Rastovčan, direktor

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda