STELLA - IMPEX d. o. o.

Naša adresa:

Antuna Kosića Rika 11c, 51000 Rijeka

59018428508
3767124
Primorsko-goranska
+385 51371008
+385 51371008
stella-impex@ri.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Sandra Đonlić , direktor

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda