EL-GRI d.o.o.

Centar za električne grijače.

Naša adresa:

Grada Mainza 6, 10000 Zagreb

72662515745
3743276
Grad Zagreb
+385 13703133
+385 13703233
info@el-gri.hr
www.el-gri.hr
Rukovodeća osoba:

Vladimir Babić , direktor Društva

Vladimir Babić
+385 13703133
info@el-gri.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

2751 - Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga