METALING d.o.o.

Naša adresa:

Božidara Adžije 2, 44000 Sisak

76134860175
3731871
Sisaeko-moslavačka
044/527511
044/527524
metaling@metaling.hr
www.metaling.hr
Rukovodeća osoba:

Davorin Živković, direktor

Vesna Čavrak
044/527511
carvrak@metaling.hr
  • ISO 9001:2000
  • DIN 18800

Brands & products

2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda