TEHNOMONT GRUPA EM d.o.o. u stečaju

Naša adresa:

Galižana 650, 52216 Galižana

02819782621
3727343
Istarska
+385 52223115
+385 52223114
tehnomont@pu.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Ljubica Božić, stečajni upravitelj

Lara Adamenko
+385 52223115/105
tehnomont@pu.t-com.hr

Brands & products

2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda