JADRANSIROVINA, d.o.o.

PODUZEĆE ZA TRGOVINU,IZVOZ-UVOZ,USLUGE,PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA.

Naša adresa:

Kanal bb, 20340 Ploče

23016813578
3726398
Dubrovačko-neretvanska
+385 20679248
+385 20678799
jadransirovina@du.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Ana Karamatić , direktor

Joško Karamatić
+385 98264629
jadransirovina@du.t-com.hr

Brands & products

4677 - Trgovina na veliko ostacima i otpacima

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda