JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.

JGL d.d. je privatna, dinamična i brzo-rastuća hrvatska farmaceutska tvrtka.

Naša adresa:

Svilno  20, 51000 Rijeka

20950636972
3715957
Primorsko-goranska
051/546124
051/546024
jgl@jgl.hr
www.jgl.hr
Rukovodeća osoba:

Ivo Usmiani, direktor

Jasmin Huljaj
051/660700
jasmin.huljaj@jgl.hr

Brands & products

2120 - Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda