INFINITIV d.o.o.

Naša adresa:

Maksimirska 118, 10000 Zagreb

72730052968
3712311
Grad Zagreb
+385 12301387
+385 12301143
infinitiv@zg.t-com.hr
www.infinitiv.hr
Rukovodeća osoba:

dr. Violeta Jurić Pajić, direktor

Grga Jurić
+385 12301387
infinitiv@zg.t-com.hr
  • HACCP

Brands & products

4639 - Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda