BIOAROMATICA d.o.o.

Aromatica proizvodi predstavljaju tradicionalne prirodne proizvode ručne izrade na bazi autohtonog, aromatičnog bilja jadranskog priobalja i otoka.

Naša adresa:

Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb

22129714117
3687775
Grad Zagreb
+385 13496904
+385 13496363
aromatica@aromatica.hr
www.aromatica.hr
Rukovodeća osoba:

Boris Filipaj, direktor

+385 13496904
aromatica@aromatica.hr

Brands & products

2042 - Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
AROMATICA

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda