SPECIJALNA OPREMA d.o.o.

Naša adresa:

Dolenica 20, 10250 Lučko

21680443525
3686051
Grad Zagreb
+385 16530671
+385 16530680
specijalna-oprema@specijalna-oprema.hr
www.specijalna-oprema.hr
Rukovodeća osoba:

Tomislav Rajić, direktor

Tomislav Rajić
+385 16530671
specijalna-oprema@specijalna-oprema.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

2651 - Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga