INTEGRA GROUP d.o.o.

Naša adresa:

Horvaćanska 23, 10000 Zagreb

74242216047
3675424
Grad Zagreb
+385 13040070
+385 13041090
info@integragroup.hr
www.integragroup.hr
Rukovodeća osoba:

Mate Ćavarović, direktor

Mate Ćavarović
01/3040070

Brands & products

9511 - Popravak računala i periferne opreme

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz