INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.

Naša adresa:

Dolenica 28, 10250 Zagreb - Lučko

69707113052
3655032
Grad Zagreb
+385 16594555
+385 16530849
inetec@inetec.hr
www.inetec.hr
Rukovodeća osoba:

Sergio Galošić, direktor

Mirna Barković
+385 16594582
mirna.barkovic@inetec.hr
  • ISO 14001:2004
  • ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Brands & products

7219 - Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
DPS-SYSTEM; EDDY ONE-Software

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda