BRAZIL d.o.o.

Naša adresa:

Zagrebačka  6, 47000 Karlovac

65717199615
3645258
Karlovačka
047/638371
047/638372
brazil@ka.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Gorge Trajkov , direktor

Brands & products

4639 - Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda