KAIROS d.o.o.

Kairos d.o.o. Osijek se bavi sakupljanjem i reciklažom neopasnih sekundarnih sirovina i metalnog otpada. Poduzeće također otkupljuje, uvozi i izvozi sekundarne sirovine i metalni otpad.

Naša adresa:

Ulica Jablanova bb, 31000 Osijek

99896886990
3636283
Osječko-baranjska
+385 31250030; +385 31250031; 031/250032
+385 31298760
kairos@os.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Ante Ćalušić, direktor

Mirjana Ćalušić
+385 31250032
kairos@os.t-com.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

3811 - Skupljanje neopasnog otpada

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda