PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o.

Naša adresa:

Ćira Carića 1, 20000 Dubrovnik

42858236476
3632407
Dubrovačko-neretvanska
020/438738, 438748
020/435111
prestige-trade@du.t-com.hr
www.prestige-trade.hr
Rukovodeća osoba:

Đuro Bratičević, direktor

Jelica Đula
020/438744
prestige-trade@du.t-com.hr

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda